efektywność energetyczna

Jako nieliczni zapewniamy kompleksowy outsourcing energetyczny i ekologiczny
Zabezpieczamy koncesje dla produkcji mediów i świadczenia usług przemysłowych

negawaty

NAJTAŃSZĄ I NAJCZYSTSZĄ ENERGIĄ JEST TA, KTÓREJ SIĘ NIE ZUŻYWA

Skorzystaj z możliwości uzyskania dodatkowych przychodów optymalizując zużycie energii

Pojęcie „negawata” powstało poprzez analogię do „megawata”, który jest miarą mocy elektrycznej generowanej przez źródło wytwórcze.

Negawat jest to moc „zaoszczędzona”, z której odbiorca zrezygnował. Z punktu widzenia równoważenia bilansu elektroenergetycznego, nieistotne jest, czy równoważyć się będzie popyt (zapotrzebowanie na moc) poprzez zapewnienie odpowiedniej generacji (podaż), czy też obniży się popyt, przez obniżenie zapotrzebowania na moc (negawaty), dostosowując go do dostępnej generacji.

Mechnizmy prooszczędnościowe są potwierdzone przez uzyskanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.

My Ci w tym pomożemy!

białe certyfikaty - oszczędność dla przemysłu

zakłady
produkcyjne

przemysł ciężki
i lekki

sektor
chłodniczy

mięsa, ryby, owoce, warzywa, przetwórstwo

energetyka zawodowa

elektrociepłownie
elektrownie

przemysł komunalny

wodociągi, ciepłownie, oczyszczalnie ścieków

przemysł surowcowy

produkcja paliw
i wydobycie surowców

sektor
chemiczny

zakłady farmaceutyczne
kosmetyczne i nawozowe

zakłady
hutnicze

produkcja metali,
szkła i ceramiki

sektor drzewny
i papierniczy

produkcja mebli, papieru
i płyt drewnopochodnych

Bierzemy odpowiedzialność

za urządzenia i pracowników


co pozwala koncentrować się na działalności produkcyjnej

optymalizujemy koszty produkcji i dystrybucji czynników generując znaczne oszczędności redukujemy koszty zakupu energii elektrycznej poprzez aktywny udział w wolnym rynku energii

Przykładowe wdrożenia

Oszczędności wygenerowano wskutek optymalizacji produkcji i dystrybucji czynników, optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz i innych usług
(produkcja wody, obróbka ścieków, odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych, dostawa sprzężonego powietrza, czynnika chłodniczego i gazów technicznych).

Poniżej lista jednostek przemysłowych w których wdrożono szereg optymalizacji w wykorzystaniu medów (wykonawcą była Fenice Polska, spółka powiązana)

Nasze referencje oraz modele proponowanej współpracy są dostępne na żądanie.
Każdy projekt traktujemy jako fundamentalnie odrębny, zważywszy na specyfikę wykorzystywanych nośników energii.

Bierzemy na siebie całe ryzyko
zabezpieczając Państwu najwyższą jakość usług przez OUTSOURCING

wdrażamy nowe inwestycje na własny koszt i ryzyko biznesowe modernizujemy park maszynowy, infrastrukturę podstawową przeprowadzamy restrukturyzację w myśl przepisów, norm i rachunku ekonomicznego dostarczamy nowe technologie i międzynarodowe know-how
Przejmujemy przez to odpowiedzialność prawną (cywilną, karną i administracyjną)
techniczno – organizacyjną i finansową

zakres usług

ESCO jest gotowa przejąć na siebie całą odpowiedzialność z obszaru energetyczno - ekologicznego

Kompleksowe audyty energetyczne
dla przemysłu

Wykonujemy audyty energetyczne w zakładach przemysłowych, które poprzez analizę ścieżek przepływu energii umożliwiają redukcję zużycia energii, obniżenie kosztów zakupu energii oraz zwiększenie konkurencyjności

ZAKRES PRZEPROWADZONEGO BADANIA - OBSZARY:

+ OBSZAR EKOLOGICZNY, BHP i p. poż.
w zakresie obszarów ekologii i energii

+ PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
pod względem sprawności technicznej podczas użytkowania - część budowlana

+ PEWNOŚĆ ZASILANIA, wraz z analizą uwarunkowań prawnych i ryzyk
(badania - ocena/określenie stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie przeznaczonym do wydzielenia)

kontakt

Naszą ofertę przygotowujemy indywidualnie dla każdej jednostki przemysłowej zainteresowanej współpracą.
Zapraszamy do kontaktu by wspólnie wypracować najkorzystniejsze rozwiązania!

formularz kontaktowy

W całym kraju współpracujemy z ekspertami, inwestorami, organizacjami branżowymi, sektorem publicznym i jednostkami energetyki zawodowej (m.in. Komisja Europejska, Fenice Polska, Fundacja Poszanowania Energii, Magazyn Biomasa).

Pełne referencje dostępne na życzenie.